Pian biokaasua tankkiin – Mustankorkean biokaasulaitos sai peruskiven

Facebooktwitterlinkedin

Kuva: Peruskiven muurasivat 1.9.2016 Mustankorkean hallituksen puheenjohtaja Markku Lamberg, Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen, eduskunnan varapuhemies, kansanedustaja Mauri Pekkarinen, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto sekä BioGTS:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen. Kuva: Elina Saarinen/ Uusiouutiset

2.9.2016

Jyväskylään nousee Keski-Suomen suurin kuivamädätystekniikkaan perustuva biokaasulaitos. Mustankorkea Oy:n rakennuttaman laitoksen peruskivi muurattiin eilen (1.9.2016). Laitoksen toimittaa jyväskyläläinen BioGTS Oy.

Valmistuttuaan kesällä 2017 laitos pystyy käsittelemään 19 000 tonnia jätettä vuosittain. Se tuottaa noin 10 000 tonnia mädätettä, josta jalostetaan jälkikompostoinnin kautta multatuotteita ja lannoitteita. Lisäksi se tuottaa noin 15 000 MWh biokaasua. Tästä riittäisi tankattavaa noin 1 500 biokaasuautolle.

Keski-Suomessa on tehty selvitys, jonka mukaan maakunnan biokaasuntuotantopotentiaali peltonurmineen on yhteensä 500 GWh, mikä vastaa 46 000 biokaasuauton vuosikulutusta.

”Jos pääsisimme 100-200 gigawattituntiinkin liikennekäytössä, se olisi hyvä tulos. Siihen tarvitaan julkista sektoria. Jyväskylän kaupungin julkinen liikenne pitäisi muuttaa biokaasupohjaiseksi”, vetosi juhlapuheessaan eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen.

Muuraustilaisuudessa kuultiinkin, että julkinen sektori aikoo edistää biokaasuautoilua. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoi, että kun kaupunki jatkossa kilpailuttaa joukkoliikennettä ja jätteenkuljetusta, biokaasun käyttö tulee olemaan kilpailutuksessa keskeinen kriteeri.

Biokaasulaitoksen rakentaminen työllistää 1 500 henkilötyövuoden verran. Välillisesti laitos tulee työllistämään runsaasti esimerkiksi logistiikka-, kaasunjakelu- ja huoltoalan yrityksiä.

”Kotimaisen ja uusiutuvan polttoaineen käytön hyödyt jäävät Keski-Suomeen. Raaka-aineet saadaan läheltä, kuljetukset hoidetaan maakunnan sisällä ja lopputuote käytetään omalla talousalueella”, iloitsee Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen.

Rakentaminen on edennyt aikataulussa maa -ja perustustöiden parissa. Myös varsinaiset reaktorit ovat jo valmiit ja odottavat asennusta Mustankorkealla.

”Seuraavaksi aloitetaan runkotöitä ja vesikattoa”, kertoo BioGTS:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen, joka on tyytyväinen, että yritys saa nyt omasta kunnasta hyvän asiakasreferenssin vientikauppaa varten.

”Laitoshanke on koko Keski-Suomen kannalta hieno investointi. Se osoittaa tulevaisuudenuskoa ja on merkittävä ympäristöteko. Se on myös merkittävä askel Keski-Suomen maakuntastrategian biotalouskärjen toteuttamisessa”, sanoo Keski-Suomen Liiton maakuntajohtaja Tapani Mattila.

 

Facebooktwitterlinkedin