Pankkisektori lupaa vauhdittaa kiertotaloutta – Kehityspankeilta tuhat miljardia euroa ympäristö- ja kiertotalousinvestointeihin

Kuva: Kuvankaappaus WCEF-tapahtumasta. EIB:n varapresidentti Ambroise Fayolle osallistui maailman kiertotalousfoorumin avajaispäivänä esimerkiksi uusia kiertotalouden kumppanuusmalleja käsitelleeseen paneeliin.
Facebooktwitterlinkedin

Maailman kehityspankit aikovat vahvistaa yhteistyötään ja tukea kiertotaloudellisten investointien rahoitusta.

Tänään käynnistyneessä maailman kiertotalousfoorumissa (World Circular Economy Forum, WCEF) kehityspankkien kiertotaloustyöryhmä antoi julkilausuman, jossa pankit korostavat sitoumustaan kiertotalouden edistämiseen globaalilla, kansallisella ja paikallisella tasolla.

Miljardien rahoituspaketti

”Kehityspankeilla on jaettu visio kiertotaloudesta. Vahvistamme yhteistyötämme, jotta voisimme kaikkialla maailmassa paremmin tukea investointeja, jotka vähentävät jätteen syntyä ja edistävät resurssitehokkuutta”, sanoo Euroopan investointipankki EIB:n varapresidentti Ambroise Fayolle.

”Olemme sitoutuneet tukemaan tällä vuosikymmenellä ilmasto- ja ympäristökestävyysinvestointeja tuhannella miljardilla eurolla. Tämä pitää sisällään myös rahoituksen kiertotalouteen”, hän jatkaa.

EIB:n omistavat EU:n jäsenmaat. Viiden viime vuoden aikana EIB on rahoittanut kiertotaloutta yhteensä 3,8 miljardilla eurolla. Rahoitettuja kiertotalousprojekteja on ollut yhteensä 132.

Ympäristöhaitat näkyville hinnoissa

Julkilausumassaan pankit tunnistavat monia esteitä ja hidasteita kiertotalouden toteutumiselle.

Pahin este on se, ettei nykytuotannon aiheuttamia ympäristöllisiä, ilmastollisia ja sosiaalisia haittoja ole sisällytetty tuotteiden hintoihin.

Kiertotalous edellyttää muutosta arvoketjujen toiminnassa, mikä tarkoittaa, että sijoittajien on vaikeampi saada rahoitukselleen nopeaa tuottoa kuin perinteisille, lineaaritalouden sijoituksille.

Kiertotalousratkaisut ovat usein uusia innovaatioita, joista ei vielä ole referenssejä tai kokemuksia markkinoilta. Siksi niiden sijoittamiseen ja rahoittamiseen liittyy suuremmat riskit kuin perinteisiin sijoituskohteisiin.

Kehityspankit haluavat auttaa kantamaan näitä riskejä.

Kiertotalouskaupungeille tukea

Pankit voivat tarjota poikkihallinnollista osaamistaan räätälöityjen rahoitusinstrumenttien luomisessa. Samoin pankit voivat auttaa huomioimaan positiiviset ja negatiiviset ulkoisvaikutukset hinnoissa ja näin tasoittaa pelikenttää. Pankkien tuella kiertotalousratkaisuja voi kokeilla, esitellä ja levittää laajemmalle.

EIB perusti esimerkiksi viime vuonna yhteistyössä Euroopan komission kanssa kaupunkien kiertotaloutta edistävän C3-keskuksen (The Circular City Centre). Se tarjoaa kunnille ja kaupungeille rahoitusmahdollisuuksia kiertotalousprojekteihin.

Multilateraalisten kehityspankkien kiertotaloustyöryhmä perustettiin WCEF:n yhteydessä Helsingissä 2023. Siihen kuuluvat EIB:n lisäksi European Bank, World Bank Group ja African Development Bank Group.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Kuvankaappaus WCEF-tapahtumasta. EIB:n varapresidentti Ambroise Fayolle (kuvassa vas.) osallistui maailman kiertotalousfoorumin avajaispäivänä esimerkiksi uusia kiertotalouden kumppanuusmalleja käsitelleeseen paneeliin.

Facebooktwitterlinkedin