Pantilliset muovipullot ja tietyt muut muovijätteet eivät pian enää ole jätettä – Suomi ei odota EU-sääntelyä vaan etenee kansallisten kriteerien kanssa

Muovipullojäte ei pian enää ole jätettä.
Facebooktwitterlinkedin

Suomi on valmistelemassa kansallisia ei enää jätettä (EEJ) -kriteereitä tietyille muovijätteille.

Jätteeksi luokittelun päättyminen avittaa jätemateriaalien hyödyntämistä tuotteissa ja helpottaa neitseellisten muovien korvaamista kierrätetyillä uusiomuoveilla muovituotteiden valmistuksessa.

Kansallisessa muovien ei enää jätettä -asetuksessa annettaisiin arviointiperusteet eli kriteerit jätemateriaalin jätteeksi luokittelun päättymiselle ja sille, kuinka materiaali voi palata takaisin markkinoille tuotteena.

Vähäriskiset muovijätteet mukana

”Ydinkysymys on, kuinka varmistetaan terveys- ja ympäristöriskien riittävä hallinta. Suomen ympäristökeskuksen laatimassa asetusluonnoksessa päätimme rajata sallitut mekaanisen kierrätyksen syötemateriaalit sellaisiin muovijätteisiin, jotka ovat vähäriskisiä ja jotka jo lähtökohtaisesti kiertävät hyvin. Näin lopputuotteen kuten uusiomuovien laadunvarmistukselle ei tarvitse asettaa kemikaaleihin tai haitta-aineisiin liittyviä määritysvelvoitteita”, kertoo Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Jani Salminen.

Hän kertoi asetusvalmistelun etenemisestä marraskuussa ympäristöministeriön järjestämässä Rakentamisen muovit kiertoon -seminaarissa.

Ei enää jätettä -arviointiperusteiden laatiminen muovijätteelle on osa Suomen kansallista Muovitiekartta-ohjelmaa.

Pantilliset muovipakkaukset ja kalvomuovi

Sallittuina syötteinä olisivat esimerkiksi muovipakkausjätteet, pantilliset muovijuomapakkaukset, rakentamisen kalvomuovit sekä muovieristejätteet.

Ei enää jätettä -kriteereitä eli end of waste -kriteereitä (eow) on ollut tarkoitus kehittää EU:ssa euroopanlaajuisesti, mutta uusien asetusten valmistelu on ollut pitkään jäissä. Viime vuonna komission tutkimuskeskus JRC ilmoitti, että muovit olisivat tulossa EU-tasoiseen eow-kriteerien valmisteluun.

Koska EU-aikataulu on vielä auki, Suomen ympäristöministeriö on päättänyt tästä huolimatta jatkaa oman, kansallisen EEJ-asetuksen valmistelua.

Kansallinen asetusluonnos on lähdössä juuri lausuntokierrokselle. Asetusluonnos on sen jälkeen vielä notifioitava EU-komissiolla. Notifioinnin odotetaan kestävän puolisen vuotta. Tämän jälkeen asetus ja sen ohje tulisivat voimaan.

Betonijäte vapautui jo jäteluokituksesta

Suomessa betonimurske sai syksyllä 2022 kriteeristön, jonka mukaan se vapautuu jäteluokittelusta.

Asetuksen odotetaan edistävän betonijätteen jalostamista ja vahvistavan uusiobetonin markkinoita. Asetuksen soveltamisalaan kuuluu arviolta miljoona tonnia betonijätettä vuodessa.

End of waste -kriteereitä on valmisteltu EU:ssa ja kotimaassa pitkään.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock. Suomi valmistelee kriteereitä, joiden mukaan esimerkiksi muovipullojäte ei enää olisi jätettä.

Facebooktwitterlinkedin