Risain edistää uudelleenkäyttöä

Kierrätysoperaattori Risain Oy
Facebooktwitterlinkedin

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

 

Kierrätysoperaattori Risain Oy

Kierrätysoperaattori Risain Oy -uudelleenkäyttökokonaisuudessa yhdistämme kierrätyssuunnittelun, myyntitoimenpiteet suoraan kohteelta ja tavaranluovutukset ostajille.

Mittaamme ja raportoimme uudelleenkäytön kannalta merkittävät tulokset. Raportin avulla toteutat ja kehität vastuullisuusviestintää – tehokkaasti ja vaivattomasti. Järkivihreällä tavalla.

 

Tavoitteena jätemäärän vähentäminen, uudelleenkäytön lisääminen

Keskustelu kierrätystavoitteisiin pääsemisestä keskittyy usein jätehuollon kehittämiseen. Mitä toimenpiteitä voimme tehdä estääksemme ylijäämäisten tuotteitten ja materiaalien luokittelun jätteeksi?

Kierrätysoperaattorin ratkaisu on kiertotaloutta vauhdittava palvelu, jonka avulla olemassa olevat tuotteet, materiaalit ja rakennusosatkin hyödynnetään mahdollisimman pitkälle myymällä ne jatkokäyttöön.

Projektin tavoitteet ja sopimusehdot suunnitellaan operaatiokohtaisesti. Kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. Kolme tärkeää asiaa ovat aikataulu, aikataulu ja aikataulu.

Kierrätysoperaattorin palvelu soveltuu näihin tilanteisiin:

Purkupäätöksen saaneet rakennukset, tilat, joista luovutaan (muutto, brändimuutos, tilan käyttötarkoituksen muutos) tai tilanne, jossa osasta irtainta tai materiaalia luovutaan (varastoylijäämät tms.).

Kierrätysprosessin vaihteet

Kierrätysprosessin vaiheita

 Hyödyt ja edut

MAINE

Ympäristöystävälliset teot ovat osa yrityksen vastuullista toimintaa. Yhä useampi työtekijä arvostaa työnantajaa, joka käytännössä toteuttaa vastuullisia toimia. Tyytyväiset, työnantajastaan ylpeät työntekijät usein sitoutuvat pysymään työnantajan palveluksessa pitempiaikaisesti.

VASTUULLISUUSVIESTINTÄ

Onnistuneista vastuullisista teoista viestiminen kannattaa. Kuluttajat ovat entistä tiedostavampia, ja haluavat kuulla vastuullisuudesta kertovista teoista ja toimintamalleista. Kannattaa siis tuoda esiin onnistumiset kierrätyksessä ja uudelleenkäyttöön ohjauksessa. Mitattu ja dokumentoitu tieto hiilipäästösäästö-lukuineen soveltuu osaksi vastuullisuusraporttia.

YHTEISKUNNALLISET EDUT JA TYÖLLISYYS

Annamme yrityksille ja kuluttajille mahdollisuuden tehdä kestäviä valintoja, jotka hyödyttävät heitä itseään ja ympäristöä.

Kiertotalouteen syntyy uusia työnimikkeitä ja työpaikkoja. Alusta alkaen tarjosimme vuokratyöpaikkoja nuorille projekteihimme. Laajennamme loppuvuoden aikana toiminta-aluettamme ja etsimme uusia alueellisia kierrätysoperaattoreita.

Risain Oy on suomalainen yritys, jonka perustehtävä on edistää uudelleenkäyttöä resurssitehokkaalla palvelulla. Ensimmäisen työuransa sisustus- ja kiintokalusteteollisuudessa tehnyt Sirpa Rivinoja otti vuonna 2011 missiokseen luoda menetelmä, jolla kyetään vähentämään harmaata taloutta käytetyn tavaran kaupanalalla, ja tuoda esiin todellista tietoa kierrätysalan volyymista ja hintatasosta. Vuonna 2021 toimeksiantajia ovat yhä suuremmat yritykset ja myös kunnat, jotka tahtovat aidosti toteuttaa kiertotaloutta ja osoittaa sitoutumisensa ympäristötavoitteisiin Suomessa.

Lue lisää:

https://www.kierratysoperaattori.fi/

https://uusiouutiset.fi/kierratysoperaattori-tuli-taloon/

Facebooktwitterlinkedin