Turun Topinojalle lähes 8 miljoonan tuki

Facebooktwitterlinkedin

Kuva: Gasum Oy.  Gasum Oy:n suunnittelema hankekokonaisuus sisältää Turun Topinojan biokaasulaitoksen laajennuksen sekä biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitoksen rakentamisen. Biokaasulaitoksen kokonaiskapasiteetti laajennuksen jälkeen on noin 110 000 tonnia vuodessa puhdistamolietettä ja erilliskerättyä biojätettä sekä teollisuuden sivuvirtoja.

 

16.7.2017

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Turun biokaasulaitoksen laajennukselle hallituksen kärkihanketukea 7,97 miljoonaa euroa. Gasum Oy:n suunnittelema hankekokonaisuus sisältää Turun Topinojan biokaasulaitoksen laajennuksen sekä biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitoksen rakentamisen.

Osana hanketta Turun seudulle rakennetaan kaksi uutta biokaasun tankkausasemaa. Investoinnin kokonaisarvo on kokoluokaltaan 26 miljoonaa euroa. Lopullinen investointipäätös hankkeesta on määrä tehdä tämän kevään aikana.

Investoinnin odotetaan valmistuvan vuoden 2018 aikana. Rakennusvaiheessa hankkeen työllistävä vaikutus on noin 170 henkilötyövuotta.

Biokaasun nesteyttäminen mahdollistaa biokaasun jakelun raskaan maantieliikenteen sekä merenkulun polttoaineeksi. Turun biokaasulaitoksen vuosittainen nesteytyskapasiteetti vastaa noin 300 raskaan ajoneuvon vuotuista polttoaineenkulutusta.

 

BioSairilallekin yli 3 miljoonan tuki

Myös mikkeliläinen BioSairila Oy on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä lähes 3,4 miljoonan euron tuen biokaasulaitokselleen.

BioSairila aikoo rakentaa kuivamädätykseen perustuvan biokaasulaitoksen Metsä-Sairila Oy:n jätekeskuksen yhteyteen.

Raaka-aineina laitoksessa käytetään muun muassa biojätettä, jätevesilietettä, maatalouden peltobiomassoja, teollisuuden sivuvirtoja ja maatalouden kuivattua lietettä ja lantaa. Länsi-Savo-lehti kertoo, että biokaasu on tarkoitus puhdistaa liikennekäyttöön ja osin nesteyttää.

Facebooktwitterlinkedin