Uusiouutiset 8/2006

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 8/2006 ilmestyi 13.12.2006. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Ämmässuo on kaikkien aikojen suurin kaatopaikkatyömaa

Espoon ja Kirkkonummen rajalla on käynnissä kaatopaikkatyömaa, jonka mittavuus on tähänastisista projekteista vertaansa vailla. Pelkästään tämän vuoden rakennusinvestoinnit ovat 45 miljoonaa euroa. Uusi kompostointilaitos on viimeistelyä vaille valmiina.

Paljon rahaa kaatopaikoille

Kaatopaikkojen sulkemiseen ja uusien perustamiseen tarvitaan juuri nyt suuria summia. EU:n kaatopaikkadirektiivin vaatimukset edellyttävät pohja- ja pintarakenteilta laadukkuutta.

Paljon rahaa kaatopaikoille pdf-muodossa.

Valtsu avasi sanaisen arkun

Uutta valtakunnallista jätesuunnitelmaa eli Valtsua on työstetty pitkään työryhmissä ja seminaareissa. Nyt on valmistumassa periaatteellinen linjaus, mutta keskustelu jatkuu yhä. 140 jätealan asiantuntijaa kokoontui käymään läpi Valtsua Helsingissä.

Valtsu avasi sanaisen arkun pdf-muodossa.

Turun polttolaitos ei saanut ympäristölupaa

Turkuun ei rakenneta uutta jätteenpolttolaitosta näillä näkymin ainakaan viiteen vuoteen. Lounais-Suomen ympäristökeskus ei myöntänyt ympäristölupaa Orikedolle suunnitellulle, 150 000 tonnin yhdyskuntajätteen polttoon mitoitetulle, 55 megawatin arinakattilalle.

Jätelain osittaisuudistus nyt ympäristö-valiokunnassa

Helmikuun puoliväliin mennessä selviää, siirtyykö vastuu yksityisen palvelutuotannon jätehuollosta kunnilta jätteen tuottajille.

Sakon uhka vauhditti SER-kenttää

Pirkanmaan ympäristökeskus sai määräaikaan mennessä viideltä SER-tuottajayhteisöiltä selvitykset kysymyksiin uudelleenkäyttövelvoitteiden täyttämisestä ja keräyspisteverkoston kattavuudesta. Uhkasakolla viranomainen näytti, että se käyttää kaikkia lain mahdollisuuksia puutteiden korjaamiseksi.

Kotitaloudet lajittelevat kaatopaikkajätteeseen paljon väärää jätettä

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toiminta-alueella tehty tutkimus osoittaa, että kotitalouksien kaatopaikkajätteestä yli puolet on hyödynnettävissä olevaa jätettä, suurelta osin energia- ja biojätettä.

Kotitaloudet lajittelevat kaatopaikkajätteeseen paljon väärää jätettä pdf-muodossa.

Pilaantuneen maan puhdistukseen enemmän vaihtoehtoja

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusmenetelmien ekotehokkuutta voidaan nyt arvioida uusin keinoin. Uusi laskentatyökalu auttaa vertailemaan riskien ja kustannusten ohella myös ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

 

Facebooktwitterlinkedin