Uusiouutiset 8/2009

Facebooktwitterlinkedin

Uusiouutiset 8/2009 ilmestyi 9.12.2009. Osateemoja olivat rakennus- ja teollisuusjätteet ja kuidut. Teemoina kaatopaikat, pilaantuneet maat ja jätteen synnyn ehkäisy. Lehti käsitteli muun muassa seuraavia aiheita:

Kaatopaikoista tulee ekokaivoksia

Teollisuuden kaatopaikoilla lojuu valtavia määriä arvokkaita metalleja, jotka voitaisiin ottaa hyötykäyttöön. Bioliuotus voi jatkossa olla taloudellisesti kannattava menetelmä tähän. Menetelmä on jo herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.

Kaatopaikoista tulee ekokaivoksia pdf-muodossa

Euroopassa on yhä tuhansia ”laittomia” kaatopaikkoja

Suomessa on muutamassa vuodessa suljettu useita satoja kaatopaikkoja, jotka eivät täytä EU:n kaatopaikkadirektiivin (1999/31/EC) ja suomalaisen kaatopaikkalainsäädännön vaatimuksia. Monet muut maat ovat ottaneet lunkimmin: EU:n jätehuoltoteollisuutta edustavan järjestön FEADin (European Federation of Waste Management and Environmental Services) arvion mukaan EU-maissa on vieläkin yhteensä lähes 7 000 direktiivien vastaista, ”laitonta” kaatopaikkaa.

Jätteen kuljetusjärjestelmien markkinavaikutuksista puolueeton tutkimus

Sopimusperusteisen jätteenkuljetusjärjestelmän kohtalo selviää vasta, kun ympäristöministeriön tilaama tutkimus jätteen kuljetusjärjestelmien yritysvaikutuksista on valmistunut.

Jätteen kuljetusjärjestelmien markkinavaikutuksista puolueeton tutkimus pdf-muodossa

Lisärahoitusta isännättömien alueiden kunnostamiseen

Isännättömien pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen tarvitaan lisärahoitusta. Nykyiset varat eivät riitä kaikkien kiirekohteiden kunnostamiseen.

Miljoonien arvosta ruokaa roskiin Suomessa

Suomen ensimmäisen kotitalouksien ruokahävikkiä selvittävän tutkimuksen mukaan suomalainen tuottaa ruokajätettä 17 kiloa vuodessa.

Pyörät pyörimään jätteillä

St1 Oy hamuaa biojätteiden ja teollisuuden sivujakeiden lisäksi myös metsäteollisuuden jätteiksi jääviä lignoselluloosavirtoja bioetanolinsa raaka-aineeksi. Yhtiö pitää arinapolttolaitoksia uhkana liikennepolttoainebisnekselleen.

Pyörät pyörimään jätteillä pdf-muodossa

Suomi tahtoo puhtaan teknologian maailmanmestariksi

Suomalaiset ympäristöteknologia-alan yritykset pohtivat keinoja kasvattaa osuuttaan puhtaisiin teknologioihin liittyvien markkinoiden kasvusta. Tarinakilpailusta toivotaan apua kansainväliseen markkinointiin. Uusiouutisten päätoimittaja Elina Saarisen runo ”Insinööri ihmislapsi” sijoittui tarinakilpailussa jaetulle kolmannelle sijalle. Runo kertoo kalevalaisen runomitan keinoin bioetanolihankkeesta ja muista jätteen energiahyötykäyttöprojekteista sekä suomalaisesta insinööritaidosta. Runon voi lukea tästä linkistä: Insinööri ihmislapsi.rtf

Esa Tommilan kolumni: Jätelailla työvälineet uusiin haasteisiin

Jätelailla työvälineet uusiin haasteisiin pdf-muodossa

Entsorga-Enteco-messut taantuivat alan kasvusta huolimatta

Ympäristö- ja kierrätysalan messutapahtuma Kölnissä notkahti taapäin, vaikka ala yleisesti ottaen on eräs harvoja kansainvälisesti kasvulukuja näyttämään pystyvä sektori.

Biokaasutus kiinnosti viljelijöitä

Biokaasutusteknologiaa ei unohdettu Jyväskylässä järjestetyssä KoneAgria-tapahtumassa. Laitostekniikan lisäksi maatalouden ammattilaisille esiteltiin kierrätysravinteiden peltolannoitekäyttöä.

Jätevoimalan luvanhaussa paljon opittavaa

Jätevoimaloiden ympäristölupaprosessissa olisi paljon oppimista sekä luvan hakijalla että lupapäätöksen myöntäjällä, todettiin 14. Valtakunnallisilla Jätteen Hyötykäyttöpäivillä Lappeenrannassa.

Facebooktwitterlinkedin