Yritykset toivovat tiheämpää biokaasun tankkausverkostoa

VSS Biopower
Facebooktwitterlinkedin

Tuoreen kyselyn mukaan yrityksillä on kiinnostusta siirtyä käyttämään kaasukäyttöisiä ajoneuvoja, mutta myös epäilyjä niitä kohtaan. Suurimmaksi esteeksi muodostuu kaasuntankkausasemien harva verkosto.

Tankkausasemaverkoston tulisi tihentyä merkittävästi, jotta se mahdollistaisi liikennöimisen ympäri Suomea.

Raumalla on pitkään käyty keskusteluja kaasutankkausaseman perustamisesta, jotta edistettäisiin biopolttoaineiden käyttöä. Nyt tehty selvitys antaa lisää tietoa kaasun käyttöpotentiaalista ja tankkausaseman tarpeesta.

Kyselyn tulokset osoittavat, että yksi Raumalle rakennettava tankkausasema ei kokonaan ratkaisisi tankkausasemaverkostoon kohdistuvia tarpeita.

Rauman kaupunki ja Rauman kauppakamari selvittivät kaasutankkausaseman tarpeellisuutta keväällä 2021. Selvityksen toteutti Satakunnan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Jari Sarin.

Tuttu muna-kana-ongelma heijastui tuloksista:

”Kaasuntankkausaseman käyttö olisi alkuun vähäistä kaasukäyttöisten ajoneuvojen puutteen vuoksi, mikä hankaloittaa tankkausasemaan investointia. Toisaalta kuljetusyritykset eivät voi hankkia kaasukäyttöisiä ajoneuvoja tankkausmahdollisuuden puutteen vuoksi. Tankkausaseman käyttö tulisi kuitenkin lisääntymään merkittävästi tulevaisuudessa tiukentuvien päästömääräyksien ja mahdollisen liikenteen päästökaupan johdosta”, Sarin näkee.

 

Biokaasua sivuvirroista

Selvitys julkaistiin Säkylän Biokaasupäivänä marraskuun lopussa. Päivän organisoinnista vastasi Säkylässä toimiva VSS Biopower Oy, joka on aloittanut liikennebiokaasun jakelun huhtikuussa. Biokaasun ohella laitoksella valmistetaan pilottivaiheessa myös biodieselin raaka-ainetta.

”Tankkausasema sijaitsee biokaasulaitoksen yhteydessä. Se täydentää jakeluverkostoa, sillä Porin ja Turun välissä oli aiemmin selkeä palveluaukko”, toimitusjohtaja Jari Sillanpää sanoo.

Säkylässä kaasua tuotetaan lähialueen elintarviketeollisuuden sivuvirroista ja peltobiomassoista.

”Olemme paikallisesti merkittävä kiertotaloustoimija. Tavoitteenamme on ollut alusta asti hyödyntää alueella syntyviä bioraaka-aineita, jalostaa niitä ja näin edistää puhtaiden energiamuotojen käyttöä”, Sillanpää painottaa.

Päästöjen vähentämisen kannalta olisi tärkeää, että asemalla tankattaisiin biokaasua. Biokaasua käyttämällä hiilidioksidipäästöt laskevat dieseliin verrattuna jopa 90 prosenttia, kun maakaasua valittaessa päästöjen vähennys on vain 20 prosenttia.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä arvioi omassa puheenvuorossaan, että liikennebiokaasun tuotantoa ja käyttöä halutaan lisätä Suomessa.

”Tämä pyritään synnyttämään usein eri keinoin, kuten erilaisilla investointi- ja hankintatuilla sekä verotusratkaisuilla.”

 

Kuva: Merja Maansalo. VSS Biopower Oy:n toimitusjohtaja Jari Sillanpää tankkaa kaasuautoa jo rutiinilla.

Facebooktwitterlinkedin