Kiertotalous näkyy yhä useamman suomalaisen arjessa

Circwaste-hankkeessa kehitettyjä kiertotalousindikaattoreita
Facebooktwitterlinkedin

Suomessa on kehitetty nyt ensimmäiset indikaattorit kiertotalouden sosiaalisten vaikutusten mittaamiseen. Niiden valossa kiertotalouden sosiaalinen kehitys vaikuttaa myönteiseltä Suomessa.

Kiertotalouskoulutusta tarjotaan yhä enemmän kaikkialla Suomessa. Kiertotalouden palvelut ovat yhä useamman ulottuvilla. Kiertotaloudessa on myös monipuoliset työllistymismahdollisuudet.

Tulokset pohjaavat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vetämässä Circwaste-hankkeessa kehitettyihin kiertotalouden sosiaalisiin indikaattoreihin.

SYKE julkisti indikaattorit yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa järjestetyssä webinaarissa torstaina 10.12.2020.

Samalla SYKE kertoi myös uudet, päivitetyt tiedot kotitalousjätteiden kierrätyksen alueellisesta kehityksestä.

 

Jakamistalous kirittää kuntia

 

Indikaattorit valottavat, lisääkö kiertotaloussiirtymä ihmisten hyvinvointia.

Kiertotaloussiirtymä vaikuttaa ihmisten työhön ja arkeen. Tutkimustietoa siitä, kuinka oikeudenmukaisesti kiertotalouden hyödyt ja haitat jakautuvat, tai siitä, millaisia ennakoimattomia sosiaalisia seurauksia transformaatiolla voi olla, on vielä vähän tarjolla.

Circwaste-hankkeen tutkija Kati Pitkänen esitteli 10. joulukuuta SYKEn webinaarissa uusia indikaattoreita, joilla voi seurata kiertotalousmurroksen sosiaalisia vaikutuksia.

Circwaste-hanke kehitti indikaattorit kiertotalouskoulutuksen, kiertotalouteen työllistymisen, jakamistalouden ja kierrätysmahdollisuuksien seurantaan.

Jakamistalouden uudet indikaattorit mittaavat näitä asioita: Kuinka kuntien omistamia tiloja voi yhteiskäyttää, kuinka paljon kirjastoista voi lainata tavaroita ja kuinka paljon kuntalaisten käytössä on yhteisiä kaupunkipyöriä.

”Julkisten tilojen yhteiskäytössä on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia”, Kati Pitkänen näkee.

Kunnat voisivat ottaa käyttöön sähköisen varausjärjestelmän, josta kuntalaiset pääsisivät helposti varaamaan vaikkapa iltaisin tyhjillään olevia koulujen tiloja.

Circwaste kirjastojen lainaus

Kirjastoista voi lainata vaikka mitä

 

Kirjastoissa on jo melko hyvin tarjolla monenlaista tavaraa yhteiskäyttöön. Kirjastoista voi lainata vaikkapa luistimet, lautapelejä, askelmittarin tai viulun.

Jyväskylässä on lainattavissa yli 450 esinettä tai tavaraa. Asukaslukuun suhteutettuna myös pienet kunnat kuten Nurmes menestyvät hyvin tällä jakamistalouden mittarilla arvioituna.

Kaupunkipyörät ovat yleistyneet etenkin suurimmissa kaupungeissa. Turussa pyöriä on yli 300. Asukaslukuun suhteutettuna Imatra nousee kärkeen pyörien määrässä.

 

Keräyspisteelle matkaa

 

Indikaattorit kuvaavat myös, kuinka saavutettavissa kestävä kiertotalousarki on suomalaisille eri alueilla.

Mittari vertailee, kuinka pitkä matka suomalaisilla on lähimmälle muovinkeräys-, sähkö- ja elektroniikkaromu- tai tekstiilinkeräyspisteelle.

Indikaattori seuraa myös, kuinka lähellä sijaitsevat esimerkiksi biokaasuauton tankkausasemat tai sähköauton latauspisteet.

Noin puolet suomalaisista asuu alle kahden kilometrin päässä lähimmästä muovipakkausjätteen keräyspisteestä.

Kuitenkin esimerkiksi Lapissa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa yli kolmannes väestöstä joutuu taivaltamaan yli viisi kilometriä lajitellakseen muovipakkaukset erilleen.

He joutuvat todennäköisesti turvautumaan autoon pisteelle päästäkseen.

Eikä autoilu aina onnistu kestävästi, vaikka asukas haluaisi: Lapissa ja Itä-Suomen alueilla on myös suurimmat puutteet biokaasuautojen tankkausasemaverkostossa ja sähköautojen latausasemien määrässä.

 

Tuhansia kierrätystyöläisiä

 

Kiertotalouteen työllistytään useimmin ammatillisen koulutuksen kautta. Kiertotalousalalla on matalampi palkkataso kuin muilla aloilla keskimäärin. Palkkataso on kuitenkin nousussa.

Indikaattori paljasti, että palkkatuella ja työkokeiluilla työllistetään heikoimmissa asemissa olevia hyvin paljon juuri kiertotalousalalle.

”Kierrätystyöntekijä on yksi suosituimmista tukityöllistämisen kohdeammateista”, Pitkänen sanoo.

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa jopa 14 prosenttia kaikista viime vuonna palkkatuella työllistetyistä oli juuri kierrätystyöntekijöitä. Koko maassa prosenttiluku on keskimäärin neljä prosenttia.

Kuntien ja säätiöiden kierrätyskeskuksissa työskentelee yhteensä tuhansia kierrätystyöntekijöitä. He ottavat vastaan käytettyä tavaraa, lajittelevat sitä ja korjaavat ja kunnostavat sitä uudelleenkäyttöön. Näin esineiden elinkaari pitenee.

Kiertotalousopinnot AMK

Kiertotalousopetusta tarjolla yhä enemmän

 

SYKE keräsi myös tietoa kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen kiertotalouskursseista ja opintopisteistä lukukaudella 2019–2020.

Kävi ilmi, että kiertotaloutta voi opiskella jo lähes kaikissa maamme ammattikorkeakouluissa ja useimmilla aloilla. Koulutusta tarjottiin etenkin teknillisellä ja kaupallisella alalla, jopa hyvinvointialalla.

Opintopisteiden lukumäärässä kärkisijaa pitää Lapin ammattikorkeakoulu, joka tarjosi edellisellä lukukaudella opiskeltavaksi 162 opintopisteen edestä kiertotaloustietoutta.

Seuraavina tulivat Turun ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä LAB-ammattikorkeakoulu.

”Kiertotalouden koulutustarjonta on kasvussa ympäri maata”, Pitkänen summaa.

19 ammattikorkeakoulua on kehittänyt kiertotalouden opintosisältöjä ainutlaatuisessa KiertotalousAMK-yhteishankkeessa.

Hankkeen loppuraportti on juuri julkaistu. https://issuu.com/lapinamk/docs/b_15_2020_tyni_et_al

 

Kuvat: SYKE/ Circwaste-hanke

Facebooktwitterlinkedin